VÄSTER OM TINGSHUSET, LERUM

Mitt i Lerums centrum, väster om det gamla Tingshuset från slutet av 1800-talet, ligger ett kvarter som Semrén & Månsson har fått i uppdrag att arbeta med för Jutabo.

Planen för de nya husen är att vara en bidragande del till förtätningen av Lerums centrum, från Aspenäs station till Lerums torg. De nya byggnaderna är i fem respektive sju våningar höga, vilket förhåller sig både till närliggande hus och till visionen om en mer stadsmässig bebyggelse.

Projektet innehåller 100 lägenheter och mot Göteborgsvägen finns lokaler i entréplan. Norr om de planerade byggnaderna finns Säveån och dess grönstråk.

Parkeringsgaraget under gården är helt nergrävt så att gång- och cykelstråk kan fortsätta fritt genom kvarteret utan några nivåskillnader. Fasaderna är klädda med ett ljusare och ett mörkare tegel. Materialet är valt för dess hållbarhet över tid och färgsättningen för att bryta ner kvarterets skala.

Bruttoarea
9 600 m²
År
2019-
Uppdragsgivare
JUTABO
Projektblad