Semrén och Månsson Arkitektkontor AB

Vår gemensamma drivkraft är att skapa balans och synergier mellan form, teknik och ekonomi. Det är där vi tror att den bästa arkitekturen uppstår. I nära dialog med våra beställare omvandlar vi kreativa idéer till projekt med bestående värden.

Vi är heltänkare.

Läs mer om våra tankar kring arkitektur här 

Nyheter

 • SciLifeLab invigt!

  Unik forskningsmiljö har skapats för Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i Uppsala. Den 9/4 invigdes de nya lokalerna i närvaro av bland andra utbildningsminister Jan Björklund, Co-director Kerstin Lindblad-Toh, rektor Uppsala Universitet Eva Åkesson....

 • Nytt bostadskvarter i Sundbyberg för Tobin Properties

  Bygglov har i dagarna beviljats för det nya kvarteret Vintergatan i centrala Sundbyberg. Bostadshusen med sina 91 lägenheter är ett tillägg i den äldre småskaliga stadskärnans bebyggelse. I gestaltningen av projektet har vi arbetat med stringent uppbrutna volymer och klassiska material som tegel, smide och puts. Stort fokus har lagts på väl omhändertagna och ibland överraskande detaljer. De trappande volymerna och de terrasserade gårdarna knyter samman tomtens nivåskillnader såväl visuellt...

 • Semrén & Månsson och Wallenstam bygger energieffektiva hyreslägenheter i Nacka

  Först ut när Nacka stad byggs är 122 energieffektiva hyreslägenheter, som väntas stå klara hösten 2015. Idag sker första sprängningen som starten på byggprojektet.Tillsammans med Wallenstam vann Semrén & Månsson markanvisningstävlingen med samarbetsprojektet Följa Berg, där stor vikt har lagt på arkitektonisk kvalitet och materialval som går i naturens färgskala.De nya bostadshusen länkar samman Nacka Strand och Jarlaberg och gör det möjligt att röra sig genom tomtens bergiga terräng. Två...

 • Danska Vägen nominerat till Årets Bygge

  Semrén Månssons egna bostadsprojekt Danska Vägen i Göteborg är nominerat till Årets Bygge. http://www.fastighetssverige.se/artikel/danska-vagen-nominerat-till-arets-bygge-14164/  

Projekt

  Visa projekt

  Pagoden

  Ett q-märkt tobakslager och karaktäristiskt landmärke skulle byggas om till moderna kontorslokaler på totalt 12 000 kvm. Förutom att husets ursprungliga karaktär måste bevaras krävdes mer ljusinsläpp och ett genomgående hållbarhetstänk. 2012 utsågs den ombyggda Pagoden till en av Göteborgs två bästa byggnader. Pagoden som ursprungligen ritades av Cyrillus Johansson är ett tydligt exempel på 1920-talets byggnadsteknik. Byggnaden är monumental, med massiva tegelvolymer och...

  Visa projekt

  Avalon Hotel

  I nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret formades detaljplanen och riktlinjerna drogs upp för det som skulle komma att bli Avalon Hotel. Semrén & Månsson medverkade från detaljplan till projektering. Redan från början var målet att skapa en utåtriktad och experimentell byggnad som förenade offentligt innehåll med en uttrycksfull exteriör. Den konformade tomtens asymmetri plockades upp och går igen i hela hotellet genom en “knäckt linje”, både interiört och exteriört....

  Visa projekt

  Kv Tullen 8

  Kv Tullen ligger centralt vid norra sidan av Stortorget i Kungsbacka. “Brända Tomten” har stått obebyggd sedan den anrika träbyggnaden “Gamla Gästis” brann ner 2006. Kontoret deltog efter branden i ett parallellt uppdrag för den privata byggherren och har därefter utvecklat detaljplanen för tomten. Att bygga vid Kungsbacka torg är en både intressant och förpliktigande uppgift. Vi har nalkats denna arkitektoniska fråga genom att kombinera en modern träarkitektur med en...

  Visa projekt

  Klippan kontor

  Vid Älvsborgsbrons södra brofäste ligger stadsdelen Klippan, ett område präglat av äldre industribebyggelse som idag är mer eller mindre ombyggt till kontor, bostäder och hotell. Trots att området är ett kulturreservat ville Klippan kulturfastigheter, som äger byggnaderna, fortsätta att utveckla och förtäta området. Semrén & Månsson fick uppdraget att utforma ett kontorshus som även var tänkt att fungera som entrébyggnad till området. Traditionellt tegel,...

  Visa projekt

  Clarion Hotel Post

  Ett 24 000 kvm stort statligt byggnadsminne skulle förvandlas till ett modernt storhotell av högsta klass och samtidigt fylla behovet av ett nytt centralt vardagsrum för staden. Kontoret har från start arbetat med att hitta möjligheter för att kunna optimera ytan och skapa ett nytt uttryck mitt på Göteborgs historiska entréaxel. Vid samma tidpunkt som etableringen i området kring Drottningtorget diskuterades arbetade kontoret med hotell Avalon. Alla styrande mått och parametrar för...