Stocksund

På uppdrag av Patriam har Semrén & Månsson skapat trettiosex välplanerade lägenheter, placerade i en natursluttning mitt i Stocksunds villasamhälle norr om Stockholm.

De två spegelvända huskropparna är klädda i grågrön skiffer, vars nyans skiftar beroende på väder, ljus och årstid. I räcken och fönsteromfattningar bryts den kalla skalan av en varm, bronsaktig färg som spelar mot fasadens färgskiftningar. Ett rymligt trapphusrum släpper ner ljus genom byggnaderna och den centrala trappan inbjuder till rörelse och möten mellan grannar.

Projektet innehåller en variation av lägenheter, från små effektiva tvåor på 49 kvm till stora luftiga fyror och femmor på 100–133 kvm. Planlösningarna är komponerade som ett växelspel mellan öppna sociala ytor och tydligt avskilda privata rum. Varje lägenhet har sina unika detaljer. Privata terrasser och uteplatser kompletteras av en gemensam takterrass per hus, och de boende har även tillgång till vinkällare, gym och garage.

Projektet certifierades preliminärt enligt Miljöbyggnad med högsta betyget Guld av Sweden Green Building Council 2018, vilket garanterar låg energianvändning, god inomhusmiljö och sunda material.

Bruttoarea
5900 m²
År
2017
Uppdragsgivare
Patriam