Spira Skanstorget

I Spira Skanstorget, ett tävlingsbidrag som togs fram i samarbete med Serneke och Robert Dicksons Stiftelse, föreslås ett nytt kvarter och levande torg som knyter samman stadsdelarna Haga och Linné på en plats som i dag främst utgörs av parkeringsytor. Omdaningen ger plats åt en förskola, publika lokaler och ca 200 bostäder med en grön innergård för lek och odling, öppen för alla i staden. Den nya torghallen i trä och glas öppnar portarna till kvarteret och inbjuder till såväl föreningsliv som evenemang och firande. Kvarterets sockelvåning fylls med caféer, restauranger, butiker och föreningslokaler.

Vid Skansbergets fot föreslås en förskola där barnen ges bullerfria lekytor inbäddade i Skansbergets grönskande sluttning. Strax intill leder Spirastigen upp till Skansen Kronan. Detta pärlband av aktivitetsytor omgivna av grönska förädlar en eftersatt grön stadsyta till en levande plats för hela staden. Inom kvarteret blandas upplåtelseform och lägenhetsstorlekar för att passa varierande livsstilar. Samtliga lägenheter har egen balkong eller uteplats, ofta med utsikt mot grönska, vilket är ovanligt i innerstaden.

Gestaltningen, som visar stor hänsyn till områdets kulturmiljö, hämtar inspiration från Linnéstadens variationsrika arkitektur och anpassar sig höjdmässigt till Hagas småstadsskala. En variationsrikedom av fasader, takvinklar och bottenvåningar klädda i gedigna och naturliga material formar ett kvarter som blir allt vackrare för varje år som går.

 

Bruttoarea
25000 m²
År
2018
Uppdragsgivare
Serneke/Robert Dickssons Stiftelse
Projektblad