SEMCON

Vid Lindholmsalléns början och intill kajkanten i ett vattennära läge byggs ett nytt huvudkontor åt Semcon, ett internationellt teknikkonsultföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Det blir ett kostnadseffektivt huvudkontor som både möter morgondagens förväntningar på en modern arbetsplats och kraven på hållbarhet, tillgänglighet och yteffektivitet.

Byggnadens entré ligger i nordväst med ett famnande anslag leder den vidare in i husets ljusa, inglasade atriumgård med dess täta, veckade balustrader i fyra våningar. Entrévåningen är publik och har generösa ytor för stora och små möten liksom en lunchrestaurang mot vattnet. De övriga fyra planen innehåller primärt öppna kontorslösningar i landskapsmöblering. Källarvåningen hyser fläktrum, övriga teknikutrymmen och parkeringsplatser.

För att åstadkomma det glasade, lätta uttrycket och samtidigt klara energikraven har Semconhuset dubbelfasad - ett yttre skikt av glas och stål framför en inre fasad av glas och täta partier av varmrött, slamfärgsmålat trä.

 

Adress
Lindholmsallén, Göteborg
Bruttoarea
9000 m²
År
2014-2015
Uppdragsgivare
Eklandia / BRA Bygg
Projektblad