Plats för Göteborg

Plats för Göteborg är ett konsortium bestående av byggherrarna och fastighetsägarna Balder, Castellum, HSB, Platzer, Riksbyggen, Skanska, Stena Fastigheter och Wallenstam samt arkitektkontoren Semrén & Månsson, White, Wingårdhs och Sweco. I ett unikt samarbete med helhetsperspektiv på planering, byggnation och drift har projektgruppen tagit fram en stadsbyggnadsvision för området mellan Nya Ullevi och Svenska Mässan, det så kallade evenemangsområdet. 

Förslaget tar ett helhetsgrepp kring områdets möjligheter och visar hur en ny arena och ett nytt bad kan integreras i en struktur med hotell, lokaler, 5000 arbetsplatser och 5000 bostäder jämte nya offentliga rum med plats för lek, idrott och evenemang. Mark som inte utnyttjas optimalt i dag möjliggör byggnation av bostäderna som så väl behövs, och som dessutom kan finansiera den nya arenan. Evenemangsområdet utvecklas till en sammanhängande del av staden, en hållbar stadsdel nära park och å där vardagsliv och aktiviteter möter rum för större arrangemang. Samtidigt kopplas Gårda ihop med centrala staden.

Initiativet är i en tidig fas där flera beslut från Göteborgs Stad återstår, men en uttalad önskan är att en ny arena ska stå klar under 2025. Hittills har Semrén & Månsson lagt mest fokus på utformningen av bostäderna och ett nytt centralbad.

Läs hela förslaget på http://platsforgoteborg.se/

Kontaktperson
Semrén & Månsson, White, Wingårdhs, Sweco
År
2017-
Uppdragsgivare
Balder, Castellum, HSB, Platzer, Riksbyggen, Skanska, Stena Fastigheter, Wallenstam
Projektblad