Nya Torget, Norrköping

Semrén & Månsson blev 2014 inbjudna av Botrygg att medverka i ett parallellt uppdrag för nybyggnation av bostäder på Nya torget i Norrköping. Det vinnande förslaget består av tre uppdelade volymer med djupa, skiktade fasader vilket skapar distans mellan det offentliga torget och det privata livet i lägenheten. Entréplanets genombrutna volym och publika verksamheter genererar i sin tur genomströmning och aktivitet.    

Torgets utformning bildas av de siktlinjer och riktningar som även format de nya byggnaderna på torget. Förlängningen av linjerna och höjdskillnaden på torget tas omhand genom lätt sluttande och plana ytor som möter varandra. Där dessa möts bildas platåer och låga sittplatser. De olika ytorna får material som delar upp torget i mindre delar och i de diagonala rörelsernas riktningar placeras zoner med växtlighet. Framför torgets nya byggnader ges möjlighet för uteserveringar, och på torgets västra sida en platå som kan användas till olika typer av aktiviteter och evenemang. På så vis får kringliggande verksamheter ta större fysisk plats på torget.

Lägenheterna, med 1–4 rum och kök, har tillgång till privata balkonger, gemensamma terrasser och en upphöjd park. Såväl inomhus som utomhus ges de boende olika utblickar över stadslandskapet; ständigt närvarande och i ständig förändring.

Bruttoarea
5500 m²
År
2017
Uppdragsgivare
Botrygg
Projektblad