Nya Hovås - Spektrum

I hjärtat av Nya Hovås byggs en publik multifunktionsbyggnad som skall rymma ett spektrum av verksamheter och vara det nya områdets naturliga mötesplats. Kombinationen av verksamheter skapar en dynamisk och levande byggnad för alla generationer.

Byggnaden blir ett Green Building-certifierat hus som med sin karaktäristiska fasad verkar identitetsskapande för hela området. Husets gestaltning bygger på en tvåskalsprincip, där en inre byggnadsvolym byggt som ett traditionellt och rationellt klimatskal kläs i en yttre struktur, en exklusiv, lätt och genombruten fasad med lameller av metall. I mellanrummet silas solljuset och skapar en behaglig atmosfär i klassrummen samtidigt som dagsljuset och utsikten bevaras. 

Entréplanet i huset är publikt och innehåller restaurang och lokaler för butiker och verksamheter med öppna samband till omkringliggande gator och stråk. En trappa ned planeras en bowlinghall, som ytterligare bidrar till mångfald och aktivitet i huset. Våning två har också ett publikt innehåll men rymmer även lokaler för friskolan Fenestra, och är tänkt som en mötesplats med stor flexibilitet som kan nyttjas av husets olika verksamheter. Genom att lokalerna samutnyttjas är det rörelse på våningsplanet hela dagen, med skola dagtid och kursverksamhet för de boende i området kvällstid. 

Adress
Billdalsvägen 2, Hovås
Bruttoarea
5 000 m²
År
2014-2015
Uppdragsgivare
Next Step Group
Projektblad