KV RODGA

För tio år sedan påbörjades planerna för en ny välkomnande entré till Norrköping, i form av bostadskvarter, vid den gamla busstationen. Semrén & Månsson bistod, tillsammans med olika fastighetsutvecklare, Norrköpings stad i detaljplanarbetet och fick sedemera genom en markanvisningstävling möjlighet att utforma ett av kvarteren - Kv Rodga.

Kvarteret plockar upp och accentuerar de omgivande miljöernas olika typ och tempo - Norra Promenadens allé, Sveagatans parkmiljö och Rodgagatans kvartersmiljö - och stadens skala tolkas i uppdelade volymer och brutna taklandskap. Stora fönsterkupor, balkonger samt materialvariation förstärker de olika skalorna och karaktärerna ytterligare. Ett småskaligt gårdshus bryter sig loss från kvartersformen och vävs med sedumtak och spaljéer in i innergårdens grönska. Konsekvent används klassiska material i modern tappning. Fasaden varierar efter volymindelningen mellan tegel och puts, och utförs med stringent detaljering för ett tidlöst och elegant uttryck.

Projektet består av 61 lägenheter med en bred målgrupp i åtanke. Lägenheterna har antingen balkong, terrass eller uteplats, och tillgång till en gemensam terrass. En stor andel generösa treor återspeglar moderna behov för den växande familjen, eller paret med utflyttade barn eller behov av gästrum. Större bostäder i hörn- och gavellägen, samt vindsvåningar under takkuporna, ges ytterligare kvaliteter med vida utsikter i flera väderstreck.

Adress
Bruttoarea
7990 m²
År
2019
Uppdragsgivare
HSB ÖSTRA
Projektblad