KTH studentbostäder

På en höjd på KTH Campus med slående utsikt över staden utvecklar Semrén & Månsson tillsammans med fastighetsägaren Einar Mattsson kvarteret Forskningen – drygt 300 yteffektiva studentbostäder med fokus på innovation och hållbarhet. Husen är storskaliga plusenergihus, där värmeåtervinning, bergvärme och strategiskt placerade solceller bidrar till ett ekonomiskt hållbart system för långsiktig förvaltning av husen.

Byggnadernas utformning hämtar sin inspiration från platsen med dess klippbrant med synliga hällar och berg i dagen. Tack vare huskropparnas knäckta form, staplade betongelement i skiftande nyanser och förskjutna fönsterband ger husen ett närmast skulpterat intryck. Detta förstärks av en variation av djupa, grunda och vinklade nischer som ger betongelementen en djupare detaljering. Även mellanrummen mellan husen är en viktig del av projektets karaktär. Där skapas en inramning av utsikten och himlen som samtidigt ger plats till varierande uterum för socialt umgänge.

Kvarteret Forskningen har en stark innovationsprofil och tilldelades 2020 klassningen Miljöbyggnad Guld av Sweden Green Building Council. I bottenvåningen i ett av husen ligger forsknings- och innovationsmiljön KTH Live-in Lab. Även här bor studenter, i lägenheter som varje år byggs om för att möjliggöra forskning om system, teknik, livsstil och beteenden.

Semrén & Månsson är, förutom arkitekter, också samarbetspartner i utvecklingen av labbet.

Kontaktperson
Lena Fagle
Bruttoarea
6 500 m²
År
2017
Uppdragsgivare
Einar Mattsson
Projektblad