Karlastaden

Lindholmen på Hisingen har utvecklats till att bli Göteborgs nya centrum för företag, utbildning och forskningsinstitutioner. Det är livligt på dagarna, men folktomt på kvällar och helger. Med framväxten av stadsdelen Karlastaden knyts området samman med innerstaden på andra sidan älven och får en helt ny dimension av liv och rörelse i form av 2000 bostäder, kontor, handel och service – alltsammans krönt av höjdaren Karlatornet. Tornet, som beräknas stå färdigt till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021, kommer med sina 245 meter att bli Nordens högsta byggnad.

Karlastaden blir en tät blandstad med totalt åtta nya kvarter som utvecklas i regi av Karlastaden Utveckling AB. Semrén & Månsson har genom hela detaljplaneprocessen varit såväl rådgivare åt Karlastaden Utveckling som lokal arkitekt för Karlatornets huvudarkitekt, amerikanska Skidmore, Owings & Merrill (SOM), samt bistått övriga aktörer i det löpande skiss- och utredningsarbetet. Kontoret projekterar tornets publika ytor och hotell- och kontorsdel, och har även intagit rollen som projekteringsledare för bostäderna.

Utöver detta har Semrén & Månsson uppdraget att rita två av stadsdelens åtta nya kvarter – ett med kontor och ett med bostäder. Uppdraget omfattar även den underjordiska byggnad i två våningar som anläggs under hela stadsdelen, en komplex miljö som ska rymma allt från bil- och cykelparkeringar till tekniklösningar för samtliga byggnaders mediabehov.

Bruttoarea
270 000 m²
År
2014-
Uppdragsgivare
Karlastaden Utveckling AB
Projektblad