Karlaplan

Karlaplan 2 är en transformation av en teknikfastighet till bostadsrätter ritade för Patriam. Projektet består av två hus: Telegrafhuset, som ligger i gatuvinkeln mot Karlaplan och Styrmansgatan, och Ateljén som är ett fristående hus på innergården. 

När det gäller Telegrafhuset låg den största insatsen i själva ombyggnaden från kontor till bostäder. Fasaden mot gatan har varsamt renoverats i samråd med antikvarie, och fönstren bevarats och restaurerats för att möta dagens krav på ljud. Huset präglas nu av en modern renhet med utgångspunkt i husets ursprungliga sekelskifteskaraktär. Till inredningen har två exklusiva koncept tagits fram tillsammans med stylisten Lotta Agaton.

Ateljén hade ursprungligen samma strama karaktär som Telegrafhuset, men byggnaden revs vid 1970-talets mitt och ett nytt kontorshus uppfördes. Samtidigt anlades en vacker trädgård ritad av framstående landskapsarkitekten Walter Bauer, som nu delvis har återupprättats som en del av ombyggnationen. I Ateljén har delar av den moderna industrikaraktären bevarats och element från den äldre arkitekturen tagits upp. Flera av lägenheterna är genomgående och har ljusinsläpp från två håll med balkonger på vardera sida. Inredningen är robust och avskalad i dova färger med inslag av betong och metall.

Kontaktperson
Anders Natt och Dag
Bruttoarea
Boarea 2271 m²
År
2018
Uppdragsgivare
Patriam
Projektblad