Holländareplatsen

För Bostads AB Poseidon har Semrén & Månsson ritat ett gediget tegelhus på Holländareplatsen i Gamlestan. Omgivande kvarter är byggda efter en 100 år gammal stadsplan ritad av Albert Lilienberg, en man mest känd för områden som Bagaregården och Landala Egna Hem – nationalromantiska miljöer med klassiska planmotiv.

I stadsplanen för Gamlestan var det planerat för en byggnad som skulle sluta till stadsrummet, forma ett torg och fungera som fondmotiv på Holländareplatsen. Det nya tegelhuset av Semrén & Månsson fyller med sin monumentalitet den rollen samtidigt som byggnaden blir en modern årsring i den gamla stadsdelen. Huset stod färdigt våren 2015 och har genom sitt innehåll vitaliserat området. Uteserveringen till kvartersrestaurangen på torget samt de generösa balkongerna som vetter mot den nya piazzan levandegör och befolkar Holländareplatsen dygnets alla timmar.

Den prefabricerade mönstermurade fasaden av danskt hårdbränt tegel skiftar i både nyans och textur och ger liv åt den strama fasaden. Torgrummets gatsten fortsätter in genom en passage i bottenplan som leder besökaren till parken bakom.

I huset ryms drygt femtio hyresrätter, lägenheterna varierar mellan ett till fyra rum samt ett antal etagelägenheter och längst upp har lägenheterna generösa takterrasser.

 

Adress
Holländareplatsen, Göteborg
Bruttoarea
3000 m²
År
2015
Uppdragsgivare
Bostads AB Poseidon
Projektblad