Filmhuset facklan

Den genuina träbebyggelsen runt Stortorget i Kungsbacka kompletterades 1964 med en modern gul tegelbyggnad med stora glasytor, Domusvaruhuset. När Domus flyttade på 80-talet byggdes huset om och till för att inrymma Posten. Huset putsades och glasytorna mot torget minskades. Nu har Posten flyttat och vi fyller lokalerna med en biograf och ett café.

Byggnaden har nu fått ett mer stadsmässigt uttryck, som motsvarar dess plats vid torget. Fasaden mot torget öppnas återigen upp och skapar kontakt mellan verksamheten och torget. Vi har klätt fasaden i ljus sandsten som ger en behaglig varm ton och en behövlig stramhet. Sandstenen ger värdighet utan att byggnaden förhäver sig.

Biografen innehåller tre salonger och ger besökaren ett brett filmutbud. Biografbesöket börjar redan utanför byggnaden då dess öppenhet mot torget är inbjudande. Foajén förstärker feststämningen och salongen har möjlighet att förmedla filmens atmosfär genom olika ljussättningar.

Under dagtid är det möjligt att använda lokalerna till konferenser och utställningar. Lokalerna i sig är återhållsamma med ljusa väggar, sober träpanel och mörka golv som passar bra till de båda verksamheterna. Stämningen förändras med ljuset. När lokalen används som biograf kan till exempel ett trolskt grönt ljus skapas, och när lokalen är konferensrum används ett mer strikt vitt ljus.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
1 100 m²
År
2004
Uppdragsgivare
Aranäs AB
Projektblad