Clarion Hotel Post

Ett 24 000 kvm stort statligt byggnadsminne skulle förvandlas till ett modernt storhotell av högsta klass och samtidigt fylla behovet av ett nytt centralt vardagsrum för staden. Kontoret har från start arbetat med att hitta möjligheter för att kunna optimera ytan och skapa ett nytt uttryck mitt på Göteborgs historiska entréaxel.

Vid samma tidpunkt som etableringen i området kring Drottningtorget diskuterades arbetade kontoret med hotell Avalon. Alla styrande mått och parametrar för hotellprojekt låg därför redan på bordet. Under rundvandringen blev det tydligt hur den anrika postbyggnadens glesa fönsteraxlar var till fördel vid ett hotellbygge. Den stora inlastningsgården gav samtidigt möjlighet för kongressalar samt för att skapa de nya volymer som behövdes för att uppnå önskat rumsantal för hotellet.  Genom ett utomordentligt gott samarbete med Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet fick Semrén & Månsson möjlighet att omvandla ett 24 000 kvm stort posthus till 10 000 kvm storhotell. De välfyllda luncherna och kvällsaktiviteterna i hotellets restaurang och barer är nu ett tydligt kvitto på hotellets målsättning att också bli en ny mötesplats för alla i staden.

Kontaktperson
Peter Herder, Helena Axelsson
Bruttoarea
34 000 m²
År
2005-2012
Uppdragsgivare
Home Properties AB
Projektblad