Campus Haga

Campus Haga med Samhällsvetenskapliga Institutionen, inryms i två kvarter i stadsdelen Haga. Byggnaderna är uppförda i början av 1990-talet och ritade av den sk Hagagruppen med Vallgatan och Wallinders Arkitektkontor. Husen var då planerade med en vertikal kommunikation med ett trapphus för varje institution, som i ombyggnadsprojektet har förändrats till en mer horisontal kommunikation mellan verksamheterna. Semrén & Månsson har arbetat med ombyggnadsprojektering och inredning.

Uppdraget har omfattat allt från de översta våningsplanen med institutionernas kontors-, expeditions-, konferens- och personalutrymmen, till alla typer av undervisningslokaler, restaurang, bibliotek, studietorg, uppehållsytor med café och studentkök samt, i den senaste etappen, en ny huvudentré. Den nya inredningen har integrerats med delar av den befintliga. Vi har velat skapa en nutida inre miljö som i sin funktion och karaktär stöder dagens utbildning. Stor vikt har lagts vid att tillföra nya miljöer för spontana möten, grupparbeten, självstudier eller bara en stunds avkoppling. Nya kulörer som tillförts står i dialog med den tidstypiska ursprungliga färgsättningen som bevarats i vissa delar.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
9 800 m²
År
2008-2009
Uppdragsgivare
University of Gothenburg
Projektblad