Brf Sjöhamnen

Klippan är ett mycket speciellt område i Göteborg som också uppvisar många kvaliteter för både boende och besökande. Under senare tid har ett antal intressanta nybyggnadsprojekt medverkat till att göra Klippan till ett bra, modernt och attraktivt bostadsområde.Vi hoppas och tror att det här nu aktuella projektet för KB Majorna kan bidra till att utveckla och förstärka denna utveckling ytterligare.

Bärande förutsättningar i projektet har varit att att skapa ett stort antal lägenheter, av skiftande storlek för att nå en bredd bland de boende. Vi har också tacklat en svår bullerproblematik med ambitionen att bevara och utnyttja kvaliteterna i det härliga, vattennära läget intill Röda sten.

Detaljplanen ställde stora krav på gestaltning med hänsyn till kulturhistoriska värden i området. Byggnaden kombinerar en traditionell tegelfasad och branta tak med en modern arkitektonisk gestaltning. Tegelfasaden har flera fina detaljer som tillsammans skapar en känsla av omsorg och helhetssyn. Trapphusens inre utförs i rå betong med mattsvarta, skarpa smidesräcken - en detalj som också återkommer på balkongerna.

Lägenheterna är öppna och ljusa med sina höga fönster. Interiören är utförd i gedigna material med kalkstensbänkar och omsorgsfulla detaljer såsom fullhöga innerdörrar och specialbyggda snickerier. Samtliga 34 lägenheter har minst en balkong eller uteplats.

Adress
KLIPPAN, Göteborg
Bruttoarea
2900 m²
År
2015
Uppdragsgivare
KB Majorna
Projektblad