Biograf Göta

Semrén & Månsson har arbetat med återuppbyggnaden av Biograf Göta, Avenyns första biograf som stod färdig på Götaplatsen år 1936. Den nya biografanläggningen rymmer fyra salonger och är Göteborgs första Art House-biograf med SF:s koncept med fokus på kvalitetsfilmer. I entrén har det gamla foajérummet rustats upp och anpassats till SF utifrån deras inredningskoncept. Guldskimrande väggar flankerar det ursprungliga, välvda taket. 

Ett paviljongliknande tillskott på den befintliga byggnaden är under konstruktion. Tillbyggnaden som vetter mot Avenyn ska fungera som entré till biografen och kommer att inrymma restaurang och bar. Framför byggnaden står en samling träd kvar sedan Götaplatsen uppfördes på 1920-talet. För att inte inverka negativt på trädens rotsystem och kronverk, får tillbyggnaden en sinnrik uppbyggnad av konstruktiva, konsolande trädkronor som bär upp glastak och fasad.

Bruttoarea
2500 m²
År
2018
Uppdragsgivare
Wallenstam
Projektblad