Äril

För Ebab och Tobin Properties har Semrén & Månsson utformat 80 bostäder i kvarteret Äril, på kulturhistorisk mark i Norra Djurgårdsstaden. Som ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden skapas här en helt ny miljöstadsdel i skärningspunkten mellan Östersjöns vatten, Kungliga Nationalstadsparken och Stockholms innerstad. 

Bostadshusen trappar sig ner mot vattnet längs Båthusparken och samtliga lägenheter har stora indragna balkonger mot väst eller skyddade takterrasser med utblick mot Nationalstadsparken. Taken, utformade som gröna takängar med väl tilltagna växtbäddar, utgör gröna blickpunkter för de boende samtidigt som de effektivt tar hand om dagvatten.  

I samklang med de högt ställda miljömålen tar kvarteret till vara områdets kulturhistoriska arv. Fasadmaterialet är i huvudsak sten i varierat utförande, medan de indragna balkongerna är klädda med skivmaterial i trä för värme, taktilitet och mönsterverkan med koppling till omgivande byggnader. I markplan har bostäderna privata trädgårdar med låga murar som bryter av mot gatan och samtidigt skapar kontakt med staden. 

Där huvudgatan möter parken tronar en högre märkesbyggnad med avvikande materialitet. Huset har ett vinklat tak anpassat för solceller och balkongernas smidesräcken är tydligt inspirerade av mönstren i Bobergs historiska gasklockor. 

Bruttoarea
9800 m²
År
2018
Uppdragsgivare
EBAB/Tobin Properties
Projektblad