Välkommen Lena!

Publicerat 2016-02-03

Strax före årsskiftet tillträdde Lena Kristiansson som chef för kontorets vårdstudio.
- Vi vill fortsätta växa inom detta område och genom att rekrytera en studiochef som Lena Kristiansson kan vi utveckla vår kompetens och bygga ett ännu starkare team, säger vd Anders Erlandsson.

Semrén & Månsson har ritat vårdbyggnader sedan 1962. Den djupa sakkunskapen som flera av våra erfarna medarbetare besitter inom detta segment är en ovärderlig tillgång då vårdbyggnader kräver en unik och komplex kompetens.

- Vårdbyggnader används av människor i en utsatt situation vilket gör att det krävs ett särskilt engagemang hos oss arkitekter. Vårdarkitektur är ett segment där det är extra lätt att hitta motivation, säger Lena Kristiansson.

Lena har under de senaste åren kommit att arbeta allt mer uteslutande med vårdbyggnader och är certifierad inom tillgänglighet för funktionsnedsatta enligt TIL2.

- Hos Semrén & Månsson finns både personer med lång yrkeserfarenhet och relativt nyutbildade vårdarkitekter. En mycket fruktbar blandning av erfarenhet och nyfikenhet som ska bli spännande att kombinera. Att rita sjukhus är onekligen ett lagarbete, det handlar ofta om stora projekt med många kompetenser och aktörer inblandade. I vårdstudion jobbar vi just nu för fullt med två stora uppdrag på Skaraborgs Sjukhus Skövde och Sollentuna Sjukhus. En inspirerande start, säger Lena Kristiansson.

Studion med fokus på vårdmiljöer består idag av tolv medarbetare. Det finns även ett systerkontor i Ryssland som just nu ritar på över 225 000 kvadratmeter sjukhus i olika delar av Ryssland. De två marknaderna har stort kunskapsutbyte och stärker varandra. Detta känns extra positivt att bygga vidare på nu när efterfrågan stiger och vårdsektorn i Sverige växer.