Semrén & Månsson med och bygger framtidens sjukvård i Göteborg

Publicerat 2017-03-14

På Semrén & Månsson har vi lång erfarenhet av vårdarkitektur. Vi vet hur viktig miljön är för människors tillfrisknande, och nu får vi visa vad vi går för i ett projekt som ska ta Göteborgssjukvården in i framtiden: ett helt nytt specialistsjukhus mitt i den växande Älvstaden.

Ett nytt system för specialiserad närsjukvård håller på att ta form i Göteborg och omkring år 2022 ska två nya specialistsjukhus stå klara i staden – ett i Frihamnen och ett i Högsbo. Det är det större sjukhuset i Frihamnen som alltså kommer att bära Semrén & Månssons signatur.

Det spännande uppdraget, som vunnits tillsammans med arkitekter från Norconsult, är en del i ett större utvecklingsprojekt för Göteborgssjukvården. Projektet ska präglas av ledord som innovation och nytänkande och en uttalad ambition är att utforska gränserna för hur modern sjukvård kan bedrivas. En utmaning kontoret tar sig an med glädje och tillförsikt.

- Vi kan stoltsera med en uppdragsorganisation som representerar hela skalan av specialister – från de riktigt erfarna till de unga talangerna med färsk kunskap från Chalmers vårdinriktade arkitektprogram. Som vi sett i tidigare vårdprojekt är det en fruktbar kombination, säger Lena Kristiansson, chef för Semrén & Månssons vårdstudio.

Det nya specialistsjukhuset får en total yta på omkring 25 000 kvadratmeter och placeras i Frihamnen i nära anslutning till den nya Hisingsbron och spårvagnslinjerna. Med sitt centrala läge får sjukhuset ett viktigt symbolvärde och kommer att bli ett blickfång i Älvstadens stadsbild – något som arkitekterna vill understryka i byggnadens gestaltning. Och inspirationen är på topp, lovar Lena Kristiansson.

- Att få chansen att skapa något fint av något som är så nyttigt för samhället är i sig väldigt motiverande, och det är såklart extra roligt att det händer på vår hemmaplan. Kontorets rötter i Göteborgs vårdarkitektur sträcker sig tillbaka till 1960-talet och det nya sjukhuset i Frihamnen blir på många sätt kronan på verket för vårt bidrag på området.