KTH Live-in-Lab nominerat till Bopriset

Publicerat 2018-11-30

Forsknings- och innovationsmiljön KTH Live-in-Lab är en del av studentboendet kvarteret Forskningen på KTH Campus som Semrén & Månsson ritat åt fastighetsägaren och utvecklaren Einar Mattsson. Genom forskning i live-miljö erbjuder labbet unika möjligheter att utvärdera framtidens boendemiljöer – något som nu uppmärksammas med en nominering till Bopriset.

Det nyinstiftade Bopriset delas ut av Boinstitutet till minne av Josef Frank, till en person eller ett projekt som bidragit till attraktiva bostäder med kvalitet för alla.

- Det är både spännande och viktigt för oss arkitekter att delta i projekt som tar tag i frågan om hur vi kommer att bygga och bo i framtiden. I KTH Live-in-Lab har vi möjlighet att testa nya innovationer i en verklig boendemiljö under flera år framöver, säger Lena Fagle, uppdragsansvarig arkitekt på Semrén & Månsson.

KTH-området har under de senaste åren genomgått stora förändringar i sin utveckling till ett levande campus med högskolor, världsledande forskning – och numera även studentbostäder. De tre husen i kvarteret Forskningen har en stark innovations- och hållbarhetsprofil och är bland de största plusenergihusen i Sverige. Här ryms 305 yteffektiva studentbostäder med Einar Mattsson-standard, utöver de fyra specialbostäderna i KTH Live-in Lab som varje år byggs om för att möjliggöra forskning om system, teknik, livsstil och beteenden.

- I KTH Live-in-Lab kan vi undersöka allt från geometri och yta till hyresmodeller, regler och teknik, och på så vis vaska fram smarta och hållbara lösningar för framtidens byggnader och bostäder. Ett av målen är att snabba upp processen från innovation till implementering så att fler och bättre bostäder kan byggas snabbare, säger Jonas Anund, forskare på KTH och föreståndare för labbet.

Huvudfinansiär för KTH Live-in-Lab är Einar Mattsson, och Semrén & Månsson deltar i satsningen både som arkitekter och samarbetspartner i utvecklingen av labbet.

Vilket av de tio nominerade projekten som vinner Bopriset meddelas den 6 december.