Utsikt: Inredningsbranschens 2020-tal

Få branscher är så trendkänsliga som inredningsbranschen – därför är det svårt att sia om framtiden. Men får Semrén & Månssons inredningsstudio gissa så är det dessa tendenser som slår igenom starkast under det närmaste decenniet.

Smarta miljöer
Digitaliseringen är ännu bara i sin linda men vinner snabbt mark även i våra fysiska miljöer. I takt med att tekniken utvecklas föds nya arbetssätt, där fenomen som digitala nomader och aktivitetsbaserade arbetsplatser på kort tid blivit vardagsmat. Den nya tekniken låter oss också interagera med miljöerna på ett helt nytt sätt. Med sensorer som mäter allt från hur miljöerna nyttjas till våra fysiska förutsättningar kommer möjligheten att skräddarsy miljöer efter aktuellt behov snart att vara en självklarhet.

- När teknik integreras i möbler och artefakter vänjer vi oss snabbt vid att justera ljus, ljudmiljö och fysisk inramning för att passa den stämning vi befinner oss i eller den uppgift vi har framför oss. Samtidigt blir vi allt mindre bundna till en viss plats och kan istället välja att hyra lokaler eller utrustning per vecka, dag eller timme, säger Ulrika Burman, studiochef på Semrén & Månsson.

Hållbart på frammarsch
I tider av klimatförändringar, flygskam och miljömässigt uppvaknande är det få saker som känns så ute som slit-och-släng-kulturen. Istället växer intresset för långsiktigt hållbara investeringar, med smarta tjänster för återbruk och upcycling (det vill säga förädling av befintliga produkter och material) och olika uthyrningstjänster för den som vill inreda hållbart. Vad sägs till exempel om att hyra en ljustjänst med armatur och allt, istället för att köpa belysning som bara passar med den nuvarande inredningen?

- Tyvärr är det fortfarande svårt att föreskriva exakta möbler när det gäller begagnat, då det är lång tid mellan koncept och förfrågningsunderlag till inköp och leverans. Men i och med digitaliseringen går utvecklingen snabbt framåt, säger Ulrika Burman. 

Än så länge är det oftast dyrare att renovera en gammal möbel än att köpa en sprillans ny, om man räknar med transporter, arbetskostnad och material. Men för den som vågar satsa blir utdelningen desto större: återbruk är nämligen ett utmärkt sätt att på samma gång värna om miljön, bygga sin image och locka till sig både kunder och anställda som värdesätter miljöansvar.

Miljön som spegling av de vi är – eller vill vara
En plats är inte längre bara en plats, utan allt oftare en manifestation av kulturen, drivkraften eller varumärket bakom. Privat såväl som i arbetslivet står vi-känsla, gemenskap och sammanhang i centrum – vi söker en djupare mening med det vi gör och inredningskonceptet blir ett sätt att spegla ”rätt” värderingar. Om det tidigare handlat om att visa upp en image inför kunder och samarbetspartner, är det i dag minst lika viktigt att attrahera rätt sorts medarbetare, som trivs och vill arbeta i en viss miljö.

- Det handlar om att skapa upplevelser och utveckla destinationer snarare än inreda lokaler – en trend som vi välkomnar och som kräver tätt samarbete med kunden. Tillsammans ”sätter vi platsen” och skapar genom interiören den närvaro och identifikation som för människor samman, säger Ulrika Burman.