Ulrika Liss-Daniels om jubileumsåret och framtidsplaner

I november 2019 fyllde Semrén & Månsson 50 år, en aktningsvärd ålder på ett arkitektkontor. Tidigare i år rekryterades Ulrika Liss-Daniels till den nya tjänsten som VD för Semrén & Månsson Group, med uppdraget att utveckla ett framtidssäkrat erbjudande för hela koncernen. Läs hennes planer för bolagets ytterligare 50 aktiva år i bygg- och fastighetsbranschen. 

 

Semrén & Månsson har verkat som arkitektkontor i 50 år, men tjänsten som VD är din första roll i branschen. Hur är det att leda en arkitektkoncern utan att själv vara arkitekt? 

– Ja visst är det modigt att våga välja en icke-arkitekt. Jag tror man såg att jag kunde tillföra nya perspektiv och idéer tack vare min relativt brokiga bakgrund och erfarenhet från att strukturera upp organisationer. Jag är stolt över att vara en del av Semrén & Månsson och vad man åstadkommit, men som tur är innebär mitt jobb inte att veta hur arkitektbranschen verkat de senaste 50 åren, det handlar att framtidssäkra oss lika många år till genom att utveckla vår affär. Så här nio månader in i rollen känns det som att vi, tillsammans med Magnus Månssons gedigna erfarenhet, redan har tagit ett par snabba steg framåt. 

 

Kan du ge några exempel på vad ni som bolag kommer att göra i närtid för att möta framtidens behov på marknaden? 

– Det är så klart en pågående process. Men under året har vi bland annat lanserat vårt erbjudande Plusarkitektur som är en ny arbetsprocess. Det är precis som det låter, arkitektur som adderar mervärden – planerad flexibilitet av ytor, nya sätt att ta betalt och formmässiga lösningar som skapar värde för de som ska nyttja fastigheten. Det handlar om att se hur fastigheten kan generera värden om 10 till 50 år framåt i tiden. Just nu omorganiserar vi även våra studios, förtydligar våra kompetensområden och förtätar samarbetet med våra dotterbolag Zynka BIM och Zynka Vis för att kunna erbjuda ett digitalt helhetserbjudande från projektering till förvaltning. Det är lätt att säga, men få arkitektkontor som verkligen kan gör det på riktigt. 

 

Vilka är de största utmaningarna du ser i arkitektbranschen? 

– Vi är för upptagna med att vara kreativa och för ouppmärksamma på att vara innovativa. Branschen som helhet är sena på digitalisering av vår affär, där andra branscher har kommit långt har vi knappt börjat. I Mikael Anjous nysläppta bok pekar han på att effektiviteten i ett byggprojekt är upp till 30 procent lägre än nödvändigt, på grund av allt för långa ledtider och dåligt planerade flöden. Så kan vi inte ha det. Ingen vill att saker ska kosta mer pengar än nödvändigt. Tänk vad de resurserna kunde gått till istället. Det är en av anledningarna till att vi står bakom professuren på Chalmers i arkitektur och ekonomi. Vi arkitekter behöver ha en större förståelse för våra kunders affär för att kunna vara en riktigt bra partner genom hela processen. 

 

Om vi blickar fram 50 år i tiden, vilka möjligheter och utmaningar tror du företaget eller branschen som stort står inför? 

– Det är att till fullo integrera digitala processer i vårt skapande, att ta hänsyn till den förändrade värld vi kommer att leva i, avseende behov av flexibla rumslösningar beroende på om man har barn-vecka eller inte exempelvis. Samt att vi i branschen tar ansvar för samhälleliga förändringar såsom den ökande ensamheten och utanförskapet som växer, vilket ställer helt nya krav på hur exempelvis ytor ska användas i ett hyreshus eller hur öppna platser kan främja dialog eller var i staden vi kan mötas över områdesgränser. För att kunna göra detta måste vi visa på både affärs- och samhällsnytta i varje projekt, det kommer att vara avgörande.