Samarbete är vägen framåt i klimatfrågan

Vi inleder höstens ”Insikter & Utsikter” med en föredrags-AW kring ett högaktuellt ämne som berör oss alla. Sverker C. Jagers, professor i statsvetenskap och expert på miljöpolitik och hållbar utveckling, presenterar på ett underhållande sätt sin senaste forskning. Tvärvetenskapliga studier som visar på hur lösningen på klimatproblematiken kan eller till och med måste bygga på samarbete och kollektivt handlande.

Ett populärt sätt att förklara uppkomsten av miljöproblem och en lång rad andra samhälls-, organisations- och koordineringsproblem är att människor är dåliga på att samarbeta – vårt kollektiva handlande. Så vad krävs för att vi ska bli bättre på det? Hela fastighetsbranschen bygger på daglig samverkan mellan allt från politiker och brukare till byggherrar, arkitekter och fastighetsbolag. Vad är egentligen möjligt att få till på frivillig väg, till exempel via branschinitiativ, och i vilken grad krävs det politik och politisk styrning för att genomföra nödvändiga samarbeten för en minskad klimatpåverkan?

Avslutningsvis håller vår egen hållbarhetsstrateg Anna-Karin Nilsson en spaning på tillståndet i branschen och berättar om praktiska och genomförbara åtgärder som gör skillnad både nu och på lång sikt.    

Det kommer att bli en spännande kväll, som förutom god mat och dryck bjuder på nya insikter, framgångsrika exempel och konkreta tips på hur vi som bransch kan samarbeta ännu bättre.

Göteborg 25 september, Polhemsplatsen 5.
Stockholm 15 oktober, Kungsgatan 57.

Begränsat antal platser – anmäl dig nu för att säkra din plats.
Föredrag mellan klockan 16 och 17. Därefter bjuds det på mat, dryck och mingel.  

Varmt välkommen önskar Semrén & Månsson Group

OSA GÖTEBORG 25 SEP

OSA STOCKHOLM 15 OKT