Plusarkitektur - ny tjänst utvecklar större värden

För tre år sen inleddes utvecklingen av Plusarkitektur - ett nytt arbetssätt som skapar större värden i alla uppdrag där Semrén & Månsson Group anlitas. Nu lanseras tjänsten på allvar mot marknaden och har redan fått fotfäste i ett flertal pågående projekt. Men hur skiljer sig arbetssättet från tidigare och vilka värden adderas med Plusarkitektur?

Många branscher har redan genomgått omfattande förändringar, men bygg- och fastighetsbranschen arbetar än så länge i relativt traditionella processer. I rollen som utvecklingschef ansvarar Maria Persson för att hålla kundens affär i fokus och hon uppmanar byggherrarna att utmana sin arkitektpartner att tänka holistiskt.

– Plusarkitektur handlar om att hålla blicken mot framtiden och förstå hur byggnaden ska generera intäkter om tio, femtio eller rent av hundra år. Och då måste visionen sättas utifrån ett flertal perspektiv och dimensioner. Därför är det avgörande att vi som arkitekter klarar av att ta helhetsansvar, inte bara för formen utan också för projektets ekonomi och tekniska förutsättningar, säger Maria Persson.

När arkitekterna på Semrén & Månssons Göteborgskontor blickar ut från matsalen på sjätte våningen i GP-huset, syns Clarion Hotel Post och dess mörkgrå monolit som tornar över det tidigare posthuset. Projektet är ett fint exempel på hur ett nära samspel mellan beställare och arkitekt kan resultera i en inspirerad och långsiktig lösning. Dyrt att bygga, javisst, drygt 1,4 miljarder gick kalaset på, men Petter Stordalen adderade medvetet ett tjugotal extra miljoner på sluttampen för att säkerställa att hotellet skulle bli så attraktivt och effektivt att driva som möjligt.

Och attraktivt blev det – hotellet har varit populärt från dag ett och utgör idag en destination i sig självt, dit både turister och göteborgare lockas att bo, bruncha och äta middag. Nyligen utsågs Clarion Hotel Post dessutom till Sveriges bästa enskilda hotell av resebranschen.

– Det som kanske uppfattades som omåttligt dyrt för åtta år sedan, har istället lagt grunden för en välmående verksamhet med hög efterfrågan och relativt låga driftskostnader. Den här typen av affärsförståelse är en av grundpelarna i Plusarkitektur, säger Maria Persson.

Digitaliseringen tar bort gissningarna

I Semrén & Månsson Group ingår förutom nationell och internationell arkitektverksamhet dotterbolagen Zynka BIM och Zynka Vis. Här arbetar 250 arkitekter, BIM-experter, byggingenjörer och 3D-visuliserare på sex kontor i tre länder. Som i alla kreativa verksamheter lägger bolaget stor vikt vid att individerna får utrymme att formulera och utforska nya tankar och idéer. Maria Persson ser också hur arkitektrollen har förändrats i grunden och måste fortsätta att förflyttas. Affärsförståelse, teknik och digitalisering blir allt viktigare.

Ett sätt att möta de nya behoven på marknaden är utvecklingen av erbjudandet hos Zynka-bolagen, som vuxit från en handfull medarbetare till ett sextiotal på bara några år. Idag är Zynkas digitala plattformar en självklar del i alla projekt som Semrén & Månsson Group genomför. Genom BIM och fastighetens digitala tvilling blir all projektrelaterad information enkelt tillgänglig i digital form, från första skissen hela vägen till förvaltningsskedet.

– Med de digitala verktygen undviker vi gissningar och standardlösningar. Vi kan testa oss fram till en optimal lösning, såväl utseendemässigt som funktionsmässigt, men också ekonomiskt, säger Maria Persson.

Fredrik Hamilton är vice vd på Semrén & Månsson Group och utvecklar erbjudandet kring Plusarkitektur tillsammans med Maria Persson.

– Vi kan visa hur vår värdedrivna arbetsmetod leder till en bättre affär för våra uppdragsgivare. Genom att skapa kontroll innan vi skissar undviks många fällor. Ofta handlar det om att bygga in en finurlighet i projekten: hållbara ytor, flexibilitet och att kunden ska kunna ta betalt på fler nya sätt. Men också en riskminimering genom att nå bra precision i kalkylen ett tidigt skede, säger Fredrik Hamilton.

Han upplever att allt fler byggherrar ser värdet i det nya arbetssättet. För honom är det viktigast att kunden alltid beaktar helheten.

– Många fokuserar på transaktionsskedet, alltså tomtinköpet och byggskedet, men det är i livscykelperspektivet som den riktigt stora affären finns. Med Plusarkitektur vill vi få bort kortsiktigheten och påvisa värdeskapandet.

Vill bygga in värde över tid

Arkitekt Magnus Månsson, bolagets grundare och ägare och sedan många år professor på Chalmers, är en föregångare i frågorna om värdeskapande arkitektur. Han har genom egna projekt övertygat bankerna om att högre initiala investeringar ger ett avsevärt högre långsiktigt värde för fastigheten.

– När en fastighet har ett flexibelt användningsområde och är enkel att underhålla går det att visa att den de facto ger ett avsevärt bättre driftnetto, säg över tjugo år. Och genom att visa en bättre värdering krävs ofta också mindre eget kapital för den initiala investeringen, säger Magnus Månsson.

De här fördelarna har han upplevt när han genomfört sitt andra byggprojekt i egen regi. I bolaget Månsson Fastigheter har arkitekterna på Semrén & Månsson full kontroll och fullt ansvar för att hitta nytänkande lösningar och genomföra dem. På så vis skaffar sig arkitektkontoret en kollektivt större förståelse för kundens verklighet men kan också trycktesta idéer och metoder som beställarna inte själva vågar sig på att genomföra i full skala.

Maria Persson menar att erfarenheterna från det egna fastighetsutvecklingsbolaget är en viktig pusselbit i koncernens ständigt pågående utvecklingsprocess. Erfarenheten av att bygga i egen regi gör att kontoret kan ta ett helhetsansvar gentemot beställaren och presentera nytänkande och genomförbara lösningar.

– Kunskapen från det egna fastighetsbolaget gör att vi tillsammans med våra kunder snabbare och bättre kan se vad som ska byggas, samt hitta ett koncept som är ändamålsenligt, attraktivt, ekonomiskt och håller över en byggnads hela livscykel, säger Maria Persson.

Plusarkitektur omfattar fler delar än ett traditionellt arkitekterbjudande. Bland annat att identifiera vilken typ av ytor som är bäst lämpade för kundens kunder, att finna den rätta tomten, att hjälpa till vid förvärvet av byggrätten och lösa finansieringen, att projektera solida bygghandlingar, att välja lämpliga samarbetspartners som levererar på byggherrens vision och affär. För att nämna några saker.

– Man kan se det som en sökprocess i flera steg där beställaren får möjlighet att växla mellan olika alternativ och perspektiv fram till den punkt då produktionen startar. På så sätt kan vi bättre korrespondera mot de verkliga behoven nu och i framtiden. Men det finns ingen given mall, varje projekt är unikt. Plusarkitektur är en process som är i ständig utveckling.