KOM IGÅNG MED DIN FÖRSTA DIGITALA TVILLING

Det spelar ingen roll vilken verksamhet du driver eller hur stort ditt fastighetsbestånd är. En investering i digital infrastruktur handlar om att öppna upp olika typer av fastigheter och tillgängliggöra dem i stadens övergripande digitala grid – den smarta staden. Det kan jämföras med investeringen att ansluta fastigheter till fibernätverket. Allt börjar med att du adderar en digital tvilling. Se den som den digitala representationen av ditt fastighetsbestånd och arbetet med den som verktyget för optimering och utveckling. Initialt är det själva anslutningen som är central, plattformen som hanterar datan är skalbar för olika behov. 

– Den här typen av investeringar kan kännas utmanande. Det är därför vi samlar alla fastighetsägare i en community som fokuserar på affärsutveckling för dess medlemmar. Tillsammans blir vi starkare och har större möjligheter att framtidssäkra vår gemensamma affär, säger Petter Bengtsson, vd på Zynka BIM.

Fyra saker att tänka på när du ska investera i digital infrastruktur:

  1. Fundera över var du vill att ditt fastighetsbolag ska befinna sig om tio år. Det räcker med en vision och en tanke om hur just du som fastighetsägare ska vara en attraktiv part i branschen. Det kommer att hjälpa dig att ta fram en tydlig strategi.
  2. Ta kontroll över dina existerande fastigheter. En fungerande modell för din befintliga affär kommer att underlätta när du ska formulera framtidens kärnaffär för dina nya digitala kvadratmetrar.
  3. Starta i liten skala, genom att systematisera och analysera den data du redan har tillgång till kan du också se vilka slutsatser du kan dra. Då blir det även tydligare vilken data du saknar och skulle vilja ha.
  4. Ta hjälp av andra fastighetsägare som påbörjat samma resa. Aldrig har det varit så viktigt att dela med sig och utbyta erfarenheter, ingen löser alla problem själv.

Det nystartade bolaget Zynka Digital Buildings är en community där fastighetsägare gemensamt får en plattform för att ta kontroll över de nya dataströmmarna. Med en gemensamt ägd plattform uppnås mycket snabbare en kritisk massa som möjliggör en effektiv digitalisering av fastighetsförvaltningen i Sverige.

Petter Bengtsson
VD Zynka BIM

Vill du veta mer?

Hör av dig till Petter Bengtsson på petter.bengtsson@zynka.se eller 0730-34 79 94.