Projekt

  Visa projekt

  Sigtuna Stadshotell

  Sigtuna Stadshotell byggdes 1909 med en arkitektur som vid denna tid ansågs modern och framåtblickande. Vårt uppdrag blev att lösa den komplicerade uppgiften att exteriört formge en nybyggnation i en sammansatt historisk och kulturell situation. En uppgift som vi valde att nalkas med utgångspunkt i arkitektur från vår tid. Nybyggnaden har en tvåvåningsskala mot museet men ökar en våning mot vattnet, där typografin ger utrymme för en souterrängvåning. Vi har valt att dela upp...

  Visa projekt

  Textilhögskolan

  Högskolan i Borås är idag en av stadens viktigaste framgångsfaktorer. För snart 10 år sedan vann kontoret en tävling, i samarbete med MA arkitekter från Borås, om den nya expansionen av högskolan inom Kvarteret Sandgärdet.Här har vi sedan dess medverkat till att högskolans bibliotek, hörsal och institutionsbyggnad har uppförts inom området. Textilhögskolan ligger i dag i en tidigare textilfabrik men söker av flera anledningar en ny etablering. Ett av flera viktiga kriterier...

  Visa projekt

  Pedagogen Park

  Den gamla lärarhögskolan, Pedagogen i Mölndal har stått tom sedan utbildningen flyttade till nya lokaler i Göteborgs centrum. Semrén & Månsson fick i uppdrag att anpassa byggnaden exteriört och interiört för att rymma olika verksamheter, som tex skolverksamhet, service och kontor. Byggnaden, som i dag utgör en enda storskalig byggnad, delas upp i 2 kvarter med en ny entrégata mellan volymerna. Nya entréer tas upp runt husen och ett nytt fasadkoncept ger anläggningen ett nytt...

  Visa projekt

  Neva Park

  När vi fick uppdraget att göra en stadsplan för det 10 ha stora landområdet i Rybatskoe vid Nevas strand ville vi göra ett område med stor variation trots sin storskalighet och med ett tema att alla skulle ha en del i det goda livet. Här handlade det om att bygga ett nytt sätt att leva! Det är stort fokus på människan och tydliga kvaliteter i närmiljön. Entrén till området går via en storslagen port mellan höga karaktärsbyggnader och leder in på den stora boulevard som går...

  Visa projekt

  Alexsandrovskaya sjukhus

  Semrén & Månsson har ritat en kompletterande sjukhusbyggnad i St. Petersburg. Befintliga sjukvårdslokaler från 1980-talet behövde utökas och logistik och flöden förbättras. Den nya byggnaden innehåller en mängd avdelningar och funktioner så som akutmottagning, operationssalar, lab, steril, vårdavdelningar och dagsjukvård. Befintlig och ny struktur länkas samman genom en generös gemensam entré samt gångbroar på flera våningsplan. Med erfarenhet från svenska...

  Visa projekt

  Kvarteret Rodga

  Kvarteret ligger i centrala Norrköping vid hörnet Drottninggatan/Norra Promenaden. Projektet föregicks av ett parallellt uppdrag om utvecklingen av Norrköpings parker och stationsområdet. I anslutning fick vi uppdraget för utredningen av ett delområde, Kv Rodga. Detaljplanen innehåller 120-150 lägenheter. Bostadskvarteren gränsar mot Norra Promenaden med bebyggelse i fem till sju våningar. Den individuella fasadkaraktären skapar i sin kombination en modern typ av “engelska...

  Visa projekt

  Blåsenhus

  2009 bjöd Akademiska hus och Uppsala universitet in fyra kontor att delta i ett parallellt uppdrag för en ny kontors- och utbildningsbyggnad i Uppsala. Ett kontor från varje nordiskt land blev inbjudna. Semrén & Månsson fick äran att representera Sverige. Vårt förslag grundar sig på en semiotisk analys av Uppsala stadsstruktur och ger oss underlag och intäkt för att bygga högt, lika högt som närliggande Carolina Rediviva. Administrationsbyggnaden placeras vid ett torg som...

  Visa projekt

  Patriam Gärdet

  Semrén & Månsson utformar 36 välplanerade lägenheter på Gärdet i Stockholm tillsammans med byggherren Ebab. Tomten har ett intressant läge mellan det gamla tingshuset och ett tätbebyggt område med funktionalistisk formspråk, i direkt anslutning till Nationalstadsparken och Stockholms innerstad. Inspirerad av omkringliggande materialval och färgskala, ska huset i sin moderna tolkning smälta in i omgivningen och grönskan. Projektet består av ett nytt bostadshus mellan det gamla...

  Visa projekt

  Sollentuna sjukhus

  Tillsammans med kolleger från Norconsult har Semrén & Månsson ritat och projekterat en total ombyggnad av Sollentuna sjukhus, uppfört år 1978, till ett modernt närsjukhus och specialistcentrum. Det färdiga sjukhuset kommer att innehålla moderna vårdplatser med inriktning mot geriatrisk och annan specialiserad somatisk vård, samt ett specialistcentrum utformat för att understödja den geriatriska vården. En ledande tanke i gestaltningen är att sjukhuset ska smälta in i sin...

  Visa projekt

  Porslinsfabriken

  Det pågick länge en diskussion om hur den gamla porslinsfabriken bäst skulle nyttjas i framtiden. Flera förslag för byggnaden och övriga tomten har tagits fram. Fabriken har värden som industriminne och förslagen har därför i olika omfattning utgått från att byggnaden kan bevaras. Läget i staden är attraktivt med sin närhet till Hjalmar Brantingplatsen med dess service, handel och kulturutbud. Dessutom ligger området precis intill Kvillebäcken. Efter en brandolycka i...

  Visa projekt

  Nynäshamn

  På uppdrag av Nynäshamns kommun arbetar vi med att ta fram ett förslag till en ny strukturplan för centrala Nynäshamn. Projektets kärna handlar om att etablera ett centralt stråk genom centrum ner mot vattnet som ger plats för torgbildningar, verksamheter samt ett nytt stationshus för pendeltåget. Förtätning i form av bostadsbebyggelse och publika byggnader i en tydlig och samtidigt uppbruten kvartersstruktur för staden närmare vattnet och gör hamnpromenaden och de centrala...

  Visa projekt

  Psykologiska Institutionen

  Psykologiska Institutionen ligger i ett vackert läge i sluttningen ner mot Linnéplatsen, där tusentals göteborgare varje morgon möter innerstaden. Byggnadens roll är att ge institutionens verksamhet en stark rumslig organisation av grundutbildning, forskning, viss klinisk verksamhet, bibliotek och administration samt att skapa ett socialt sammanhang för verksamheten. I byggnadens mitt finns ett mycket stort samlande “vardags-rum” med uppehållsyta och kafé. Kring detta rum i de...

  Visa projekt

  Vallhamra Torg

  Med naturen som granne och tio minuter med buss till centrala Göteborg skapas det nya Vallhamra torg. En helt ny och trygg stadsmiljö med bekväma bostäder, lokal handel och praktisk närservice – mitt i Sävedalen. Nya Vallhamra torg är det första projektet i Göteborgsregionen som tar ett helhetsgrepp i omvandlingen av ett omodernt torg till en fungerande stadsmässig miljö. Semrén & Månsson har arbetat med detaljplan och tagit fram gestaltningsprogrammet för projektet. Totalt...

  Visa projekt

  Kolpino hospice

  Semrén & Månsson fick i uppdrag av Hälsomyndigheten i St. Petersburg Stad att utveckla pilotprojektet Kolpino hospice tillsammans med generalkonsulten Werfau Medical Engineering. Projektet syftar till att utveckla vård och vårdmiljö i livets slutskede med patienten i fokus. Våra ledord genom projektet har varit en värdig och lugn atmosfär samt sinnliga intryck. Hospicet har givits en organisk form som inordnar sig i den vilda naturen och tallskogen. Volymen veckar sig, bildar...

  Visa projekt

  Malmö Högskola

  Fyra stora erkända kontor blev under våren 2010 inbjudna till att rita Malmö högskolas nya entrébyggnad. De andra kontoren som gick vidare var följande; Fojab, Lundgaard & Tranberg samt Erséus. Vi valde att samarbeta med Hopkins Architects i London för att få lite internationell prägel på förslaget. Efter ett spännande och omfattande arbete både i Sverige och i England presenterades förslaget  innan sommaren. På grund av det omfattande programmet tog vi tidigt beslutet...

  Visa projekt

  Hornbach

  Kontoret fick i slutet av 2002 uppdraget att hjälpa den tyska byggvaruhus-kedjan Hornbach att etablera sig på den svenska marknaden. Varuhusen i Göteborg och Malmö blev de första realiserade projekten i landet. Etableringen i Stockholm började 2005 och pågår nu för fullt. Marknaderna är mellan 17 500 m2 och 23 500 m2 och strategiskt välplacerade vid stora trafikstråk eller motorvägar. Varuhusen delas i tre olika byggnader: byggmarknad på drygt 9000 m2, en trädgårdsdel med...

  Visa projekt

  Mölnlycke Centrum

  Mölnlycke Centrum ligger mycket väl placerat i Härryda kommun mellan Göteborg och Landvetter. Utvecklingen av området har skett i högt tempo den senaste tiden och tillväxten förväntas öka även under de kommande åren. Semrén & Månsson har genom ett parallellt uppdrag gjort ett förtätningsförslag för Mölnlycke Centrum. I första etappen utformas ett stråk i nord-syd riktning genom Mölnlyckes centrum med fondbyggnader i varsin ända som orientering. Längs stråket byggs...

  Visa projekt

  Medicinareberget

  Projektet är en studie för expansion av Medicinarbergets universitetsanknutna bebyggelse ner mot Linnéplatsen. Detta löser delar av den återvändssituation som råder på Medicinarberget idag och möjliggör en länkning ner mot Linnéplatsen, Övre Husargatan, Handelshögskolan och övriga centrala universitetsfunktioner. Det är stora nivåskillnader inom det här aktuella området, varför vi föreslår en ’klättrande’ bebyggelse med inglasade mellanrum. Nivåskillnaderna kan...

  Visa projekt

  NYA TORGET

  Semrén & Månsson blev 2014 inbjudna av Botrygg att medverka i ett parallellt uppdrag gällande nybyggnation av bostäder på Nya Torget i Norrköping. Förslaget består av tre uppdelade volymer med skiktade fasader vilket skapar distans mellan det offentliga livet på torget och det privata livet i lägenheten. Entréplanet består av offentlig verksamhet och genererar med sin genombrutna volym genomströmning och aktivitet.     Torgets utformning bildas av de siktlinjer och...

  Visa projekt

  BRF Solterrassen

  Projektet Solterrassen i Solsidan omfattas av en om- och tillbyggnation av ett flerbostadshus i två våningar, uppfört i tegel, puts och sten av de välrenommerade bröderna Ahlsén år 1954. Det befintliga huset på Skyttevägen byggs om till 21 lägenheter och radhus. Samtliga bostäder är vända mot söder med generösa balkonger och uteplatser. Högst upp i huset uppförs sex exklusiva vindsvåningar med sovloft och takterrasser. Uppdraget har handlat om att bevara den befintliga...

Pages