Vintergatan

Husen i det nya kvarteret bildar ett spännande nytillskott i de centrala delarna av Sundbybergs pittoreska och historiskt intressanta stenstad. Den högt belägna och kuperade tomten utgör Vintergatans lugnare avslut mot öster. Den kuperade landskapsbilden har varit en tillgång då de terrasserade gårdarna och de följsamma trappande hushöjderna knyter samman områdets skala i en dynamisk stadsbild.

På Vintergatan sammanförs storstadens puls med småstadens charm och närhet till natur och rekreation. I gestaltningen av projektet har vi arbetat med att knyta samman dessa kvaliteter. En volymmässigt uppbruten småskalighet i klassiska material som tegel, smide och puts utformas med en modern medvetenhet i materialmöten, innehåll och detaljer.

I arbetet med de nya bostadshusen har Semrén & Månsson lagt stort fokus på att hitta nyskapande programinnehåll och upplevelser som berikar boendemiljön och ger bestående värden. De 91 lägenheterna präglas av genomtänkta detaljer och smarta och effektiva materialval och förvaringslösningar. Lägenheterna får höga fönster från golv till tak för ljus och rymd. Stor vikt har lagts vid de gemensamma utrymmena med funktioner som underlättar i vardagen. I husen finns en gemensam ateljé och aktivitetslokal, ett hotellrum för besökande släkt och vänner och en generös takterrass med gemensamt växthus och utekök. I det underbyggda garaget finns miniverkstad, grovtvätt och väl tilltagna förrådsutrymmen. Cykelparkeringen på gårdar och i garage och det runda miljöhuset är gestaltade som stolta inslag för att främja en miljötillvänd livsstil. Inredningen har tagits fram av Koncept Stockholm och landskapet utformats av Fojab Arkitekter.

Kontaktperson
Lina Wågström
År
2016
Uppdragsgivare
Tobin Properties