Tryckeriet

I korsningen vid St Göransgatan och Warfinges väg föreslås ett nytt stadskvarter med bostäder och plats för butiker och lokaler i en offentlig bottenvåning. Kvarteret tillför en balans mellan nya Stadshagens tillägg och den befintliga brokiga karaktären, och skapar en länk mellan Warfinges väg, befintlig industrikaraktär, den nya platsbildningen vid Västra entrén och Stadshagens tunnelbanestation. 

Gestaltningen bygger på fyra tydligt artikulerade volymer som möter upp olika höjder i omgivningen. Byggnaderna är mellan 7 och 11 våningar och länkas samman med två lägre volymer på 5 till 6 våningar. Warfinges vägs karaktäristiska gavelmotiv och gatans befintliga siluett tas upp i byggnadernas volymbearbetning. Hörnet mot Warfinges väg blir en tydlig entrépunkt in till Sankt Göransgatan och Stadshagens område, samtidigt som byggnaden bidrar till orienterbarhet och tydliggör riktningen till Västra entrén och tunnelbanestationen. 

I såväl färg som material och karaktär ska byggnaderna relatera till befintlig bebyggelse, med tydlig, enkel gestaltning och kvalitativa materialval. Generellt bearbetas volymerna med tanken om en utsida och insida; en kontrast mellan gatufasad och gårdsfasad. Även balkongerna får skilda uttryck: mot gata och allmänplats indragna och mot gården utanpåliggande.

Bruttoarea
11060 m²
År
2016
Uppdragsgivare
Balder