Tavernan

Kvarteret Tavernan ligger i det expansiva bostadsområdet Barkarbystaden i Järfälla kommun. Kvarteret omfattar 13 trapphus och innehåller, utöver 205 hyreslägenheter, 6 avdelningar förskola, 7 kommersiella lokaler och ett garage med 103 p-platser.  

Den stora kvartersvolymen bryts upp genom kontrastverkan med material- och kulörbyten. Det skapar en uttrycksfull sekvens runt kvarteret som samspelar med den stadsmässiga gatans liv och betonar kvarterskonceptets vertikalitet och uppbrutna småskalighet. Livskillnad vid materialbyten och höjdskillnader i volymernas takfot samt indragna terrasser skapar differentiering och rytm. 

Bostadsfasaderna är i puts eller tegel, där teglet återfinns i fasadsekvensen mot de två huvudgatorna Barkarbyvägen och Flygfältsvägen. Sockeln av skiftande natursten varierar i höjd, och förskolan skiljer sig från övriga kvarteret med en mer lekfull fönstersättning och en fasad av vertikala fibercementskivor med varierande bredder. 

På gården står putsen mot den mer intima gårdsmiljön och kulörpaletten är ljus och lätt. Volymerna med sina generösa balkonger hålls här mer sammanhållna för ett lugnt och rofyllt intryck, där istället grönskan och förskolans avvikande gestaltning utgör blickfång. Alla lägenheter har utblick mot gården och i bottenplan egna uteplatser.

Bruttoarea
21890 m²
År
2018
Uppdragsgivare
Wallenstam
Projektblad