Swedish Match

Personal som trivs mår bra och stannar kvar. Detta uttrycktes som extra viktigt för Swedish Match när den ökande produktionen av snus krävde en större anläggning och tillverkningen flyttade från Göteborg till Kungälv.

En helt ny anläggning gav möjlighet att skapa en optimal arbetsplats med höga krav på hygien, renhet och sist men inte minst trivsel. Varje produktionsenhet fick en egen färg och identitet och interiören domineras av en fondvägg i kraftig färg som löper mellan alla plan i kombination med ett antal dämpade kulörer. Den ökade tillverkningsvolymen fick styra dimensioneringen av produktionslinjer och övriga funktioner.

Den dominerande huvudbyggnaden, som välkomnar med en entré av väl tilltagna glaspartier, är klädd i fibercementskivor i fem röda nyanser som skänker liv åt fasaden. Runt om grupperas produktionsanläggningen: en svart kub, silohallen i rostfritt stål samt kontor och en personaldel i en låg putsad huslänga. Förpackningslager och kylhus ligger vid sidan av produktionsanläggningen. Ursprungsmiljön med stengärdsgårdar, förvildade fruktträd och ängsmarker runt anläggningen är tillvaratagen och var en utgångspunkt vid markplaneringen.

Resultatet blev världens modernaste fabrik för framställning av portionssnus och en av de största industrisatsningarna i Västsverige under senare år.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
23 000 m²
År
2000-2003
Uppdragsgivare
Swedish Match AB
Projektblad