STALLBACKEN

Hösten 2012 drog bygget av det omtalade bostadsområdet Stallbacken i Åby igång. Området kommer att kännetecknas av ett grönområde i form av en stadspark och lägenheter med hög standard. Totalt skall 750 lägenheter byggas, varav 130 av dem inryms i fyra flerbostadshus ritade och projekterade av Semrén & Månsson för Jutabo.

Husen är placerade i par längs Algot Scotts gata i den sydvästra delen av Stallbacken Åby. Husen är omsorgsfullt genomritade ned till de allra minsta detaljerna för att skapa ett boende av hög kvalitet. Lägenheterna är moderna och välplanerade, samtliga lägenheter rymmer bland annat praktiska förråd och har fransk balkong, balkong eller terrass.

Husen varierar i höjd vilket visuellt delar upp dem i tydliga volymer. För att ytterligare förstärka de olika volymerna är fasaderna klädda i rött respektive svart tegel. Huset med röd tegelfasad har detaljer i svart tegel samt svartlaserad furupanel på balkongindrag på västfasad, entré och redskapsskjul. Huset med svart tegelfasad har i sin tur detaljer i rött tegel och entré och redskapsskjul i mörkt brunlaserad furupanel. Genom detta sätt att kombinera färg och material har vi skapat en finstämd variation i ett tydligt sammanhållet kvarter. 
 

Kontaktperson
Jens Ragnarson, Martina Boyton
Bruttoarea
8720 m²
År
2015
Uppdragsgivare
Sven Henriksson
Projektblad