Spektrum – skola

Multifunktionsbyggnaden Spektrum i Nya Hovås stod färdig hösten 2015 och inrymmer bland annat friskolan Fenestra med elever i årskurs 4–9. Med Semrén & Månsson som arkitekt präglades processen av ett kreativt samarbete mellan interiör och exteriör, där en hörnsten i den interiöra gestaltningen var att återskapa och implementera exteriörens prismatiska uttryck. 

Skolans entré direkt från torget leder in i husets centrala nav, trappan, som utgör uppehålls-, logistik- och lekytavidare och för besökaren vidare upp till terrassen på taket. Det är en skola i vertikalt utförande, där trappan är ett dynamiskt element i massivt trä som skänker interiören rörelse, värme och liv. Via trappan skapas siktlinjer och kontakt mellan skolans olika plan. Ytorna kring trappan nyttjas till exempelvis förvaringsskåp och hemvister, bibliotek samt rörelsezoner mellan klassrum. 

Interiören formas av hållbara materialval med utgångspunkt i kalksten, trä, färgrika glada kulörer, synliggjord fasad genom massiv tegelvägg, liksom ett silat behagligt dagsljus via exteriörens lameller. Utöver fast inredning som läktare, skåp med mera omfattade uppdraget även ett urval av lösa möbler i samarbete med skolans verksamhet.

 

Kontaktperson
Helena Axelsson
Bruttoarea
3700 m²
År
2015
Uppdragsgivare
Next Step Group
Projektblad