Spektrum, kulturhus och skola

I hjärtat av Nya Hovås ligger Spektrum, en publik multifunktionsbyggnad som med sin spektakulära guldglittrande fasad och skolgård på taket blivit ett signum för den framväxande stadsdelen. Som namnet antyder huserar här ett spektrum av verksamheter som tillsammans skapar en dynamisk och levande byggnad för alla generationer. 

Gestaltningen bygger på en tvåskalsprincip där en inre byggnadsvolym byggd som ett traditionellt och rationellt klimatskal klätts i en yttre struktur – en exklusiv, lätt och genombruten fasad med lameller av anodiserad metall. Lamellerna fungerar som en fast solavskärmning och i mellanrummet silas solljuset och skapar en behaglig atmosfär i de bakomliggande klassrummen, samtidigt som dagsljuset bevaras.

Entréplanet är publikt och innehåller restaurang och lokaler för butiker och verksamheter med öppna samband till omkringliggande gator och stråk. En trappa ned ligger en bowlinghall som ytterligare bidrar till aktivitet och mångfald i huset. Även våning två är publik och inrymmer flexibla skollokaler som kan nyttjas av husets olika verksamheter. Genom att lokalerna samnyttjas skapas rörelse på våningsplanet hela dagen, med skola dagtid och kursverksamhet för de boende i området kvällstid.

Spektrum stod färdig hösten 2015 och är Green Building-certifierad. 

Adress
Billdalsvägen 2, Hovås
Bruttoarea
5 000 m²
År
2014-2015
Uppdragsgivare
Next Step Group
Projektblad