Sollentuna sjukhus

Tillsammans med kolleger från Norconsult har Semrén & Månsson ritat och projekterat en total ombyggnad av Sollentuna sjukhus, uppfört år 1978, till ett modernt närsjukhus och specialistcentrum. Det färdiga sjukhuset kommer att innehålla moderna vårdplatser med inriktning mot geriatrisk och annan specialiserad somatisk vård, samt ett specialistcentrum utformat för att understödja den geriatriska vården.

En ledande tanke i gestaltningen är att sjukhuset ska smälta in i sin grönskande närmiljö. Utifrån det genomgående temat ”in med parken” har vi arbetat med riktade utblickar och inslag av trä och växter i alla delar av sjukhuset, med extra fokus på patienttäta områden som entréhall, väntrum och dagrum.

Lokalerna är utformade med ett hälsofrämjande perspektiv där patientens vårdbehov står i centrum. Stor vikt har lagts vid att göra sjukhuset lättillgängligt för besökaren med enkla flöden och tydliga målpunkter. Ett annat viktigt mål har varit att skapa en miljö som möjliggör och stöder samverkan och samutnyttjande. Detta gynnar såväl patienter som privata och offentliga vårdgivare som förlägger sin verksamhet till sjukhuset.

Byggnaden ska efter färdigställande miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad med ambitionen att nå nivå Guld.

Kontaktperson
Lena Kristiansson
Bruttoarea
31000 m²
År
2015-2017
Uppdragsgivare
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING genom LOCUM AB
Projektblad