Södra Ladugårdsängen - Gripen 3

Strax utanför Örebros centrum växer en ny stadsdel fram. I Södra Ladugårdsängen erbjuds bostäder och service med rekreationsområden och sportanläggningar i ett naturnära läge, där områdets byggherrar och arkitekter tillsammans format kvarteren med utgångspunkt i ett ambitiöst gestaltningsprogram. Semrén & Månsson har tillsammans med Järngrinden projektutveckling och Mjöbäck entreprenad utvecklat 94 bostadsrätter i områdets andra etapp.

Ett u-format hus i fem våningar placerat längs gatan omfamnar kvarterets gård. Huset planeras i grågrönt tegel med indragna delar som balkongrum och entrébalkong klädda i stående målad träpanel. Variation skapas genom livförskjutningar i fasaden tillsammans med entréplanets lokaler och upplysta cykelrum.

Bostäderna spänner mellan ett och fyra rum med kök, samtliga med generösa balkonger mot gata eller gård. I gårdens gemensamma växthus och på den samägda takterrassen åt väster finns möjlighet att odla.

Byggnaden projekterades enligt Miljöbyggnad Silver.

Bruttoarea
6700 m²
År
2016-
Uppdragsgivare
Järngrinden, Mjöbäck Entreprenad
Projektblad