Riksbanken

Vid Hamnkanalen mitt i centrala Göteborg byggdes 1889 Riksbankens avdelningskontor med representativa banklokaler mot Hamngatan. Under årens lopp genomgick lokalerna omfattande ombyggnationer innan Riksbanken i mitten av 1990-talet lämnade byggnaden för gott.

Semrén & Månsson inledde ett omfattande arbete där fastigheten renodlades och restaurerades för att återfå sin ursprungliga skepnad. Gårdsbyggnaderna mot Drottninggatan revs för att ge plats åt ett modernt kontorshus som med sin öppna karaktär och sina stora glaspartier kontrasterar mot det gamla huset. De pampiga delarna mot Södra hamngatan bevarades och restaurerades, taket fick ny stuckatur, bankhallen återfick sin tidigare dimension och blev åter husets paradrum efter att ett infogat våningsplan från 40-talet avlägsnats. Det nybyggda kontorshuset består av fyra plan med terrass mot Drottninggatan, glasade ytor mot innergården, sänkt golv i bottenvåningen samt ett entresolplan. De båda byggnaderna möts och smälter samman i en invändig gård som sparades och som bildar en länk mellan gammalt och nytt. Förutom att den skapar en luftig atmosfär och tillför ljus bildar den även en passage och ett informellt stråk som förbinder Drottninggatan med kanalen

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
5 000 m²
År
2003
Uppdragsgivare
Skanska AB
Projektblad