Radiotorget

År 2016 vann Semrén & Månsson ett parallellt uppdrag om att utveckla ett nytt flerbostadshus vid Radiotorget för Seniorgården, med målgruppen 55+. Förslaget utgår från en byggnad som placeras nära gatan för att skapa en lugn, ljus och stor gård mot väster. För att hålla avstånd från närliggande punkthus delas byggnaden upp i två delar både i plan och höjd. Den norra delen är åtta våningar hög och den södra delen möter torgets lägre skala med sex våningar. Byggnaden har två entréer som annonseras mot gatan och är genomgående för att ge tillgängliga entréer till bostadsgården. Lägenheterna har en tyst sida mot gården och en generös balkong mot väst i bra solläge. I nära anslutning till torget placeras en gemensamhetslokal för de boende, som nås enkelt och naturligt från den södra entrén och omges av en trädgård för samvaro och avkoppling. Från lägenheterna, liksom från gemensamhetslokalen och gården, har man utsikt över torget. 

Semrén & Månsson har utvecklat projektet från förslagshandling till färdig bygghandling, där detaljprojektering har skett med JM som beställare. Projektet är en del av Jubileumssatsningen och Semrén & Månsson har även arbetat med projektet genom detaljplaneskedet. 

Bruttoarea
3484 m²
År
2020
Uppdragsgivare
SENIORGÅRDEN AB, JM AB
Projektblad