Port 73

Semrén & Månsson blev inbjudna av Atrium Ljungberg till ett parallellt uppdrag om vidareutvecklingen av Port 73 i Haninge.  Förslaget presenterar en tydlig entré till Haninge stad. En de­stinationshandelsplats, väl integrerad i ett stadsmässigt attraktivt sammanhang.

Stadskärnan får en tydlig grön pulsåder som definierar Ha­ninges framtida utveckling som regional stadskärna. Ett stråk som förenar och förtydligar Haninge som stad.  Att skapa densitet och utnyttja markarealer till fullo är en viktig parameter för att motverka “urban sprawl” och säkerställa de kritiska massor som utgör underlag för att en stadsdel ska leva och vara trygg och trivsam under dygnets alla timmar.  Den tillförda bebyggelsen ramar in och definierar Haninges offentliga stadsrum. Gemensamma grönområden samman­kopplas, förhöjs och förtydligas till ett centralt gemensamt parkområde -Portparken.

Kontaktperson
Lina Wågström
Bruttoarea
115 000 m²
År
2013
Uppdragsgivare
Parallel commission for Atrium Ljungberg
Projektblad