Porslinsfabriken

Det pågick länge en diskussion om hur den gamla porslinsfabriken bäst skulle nyttjas i framtiden. Flera förslag för byggnaden och övriga tomten har tagits fram. Fabriken har värden som industriminne och förslagen har därför i olika omfattning utgått från att byggnaden kan bevaras. Läget i staden är attraktivt med sin närhet till Hjalmar Brantingplatsen med dess service, handel och kulturutbud. Dessutom ligger området precis intill Kvillebäcken.

Efter en brandolycka i porslinsfabriken beslutade Byggnadsnämnden att bevilja rivning av den befintliga byggnaden och utredningen avseende bostäder/studentbostäder påbörjades.

Målsättningen med projektet är att skapa attraktiva och billiga bostäder i en spännande form och av hög arkitektonisk kvalitet. Byggnadernas ringlande form skapar variation och ger olika utblickar mot staden och rummet kring vattnet. Den lägre strukturen avslutas med ett sjutton våningar högt hus, med utsikt över större delen av staden.

Adress
Kvillestaden, Göteborg
Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
16 000 m²
År
2009-2012
Uppdragsgivare
Peab
Projektblad