Polstjärnan

Kvarteret Polstjärnan ligger sydost om Kungsbacka centrum. Det angränsande området planerades och byggdes på 60-talet, med de för den tiden typiska tre­våningshusen i tegel. Dessa omgärdar stora kuperade naturmarksgårdar med tallar och berg i dagen. En sparad västersluttning, högt och fritt belägen medger god plats för nya bostäder med milsvid utsikt.

De fyra punkthusen i 5-6 våningar orienteras så att entréerna vänder sig mot varann två och två, och de nås via en kombinerad gård-angöringsgata som rör sig i en böljande organisk form längs kullen. Husens olika höjd och placering understryker kullens form och de anpassas individuellt till mark och natur. Till området hör också fyra mindre komplementsbyggnader med sedumtak och en takform som visar släktskap med bostadshusens balkonger. De expressiva balkongerna ger varje bostad en personlig prägel, men vikti­gast är att de genom sin utstickande form ger alla boende möjlighet att ta del av den härliga utsikten och västersolen, oavsett vilket väderstreck deras lägenhet ligger åt. Här finns 72 st bostadsrätter av varierande storlek och vissa av de större lägenheterna har två generösa balkonger.

Det mörka teglet samspelar med tallarna och ljungen, och ger tillsammans med de gröna, orange och röda kulörerna en skön kontrast till naturen omkring - även i november.

Med lite högre i tak i lägenheterna och med generösa fönsterytor mot bal­kongen flyter rummet ut, och bostaden upplevs större än vad den är. Visionen om ett boende bland träden blir verklighet.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
8 400 m²
År
2012
Uppdragsgivare
Aranäs
Projektblad