Palmhuset

Palmhuset i Trädgårdsföreningen färdigställdes 1878. Firman Shanks & Son levererade hela byggnaden som en byggsats i gjutjärn och glas.

Växthusets innemiljö med hög fuktighet hade under lång tid utsatt byggnaden för svåra korrosionsangrepp. Flera av pelarna i huvudstrukturen uppvisade till och med brottytor i samband med rostangreppen. Vårt uppdrag påbörjades 1980 och ledde till en fullständig demontering av palmhuset.

Nya villkor och krav på klimatstabilitet och energi medförde behov av nya lösningar. Detta i sin tur ledde till komplicerade ställningstaganden när isolerglas infogades i den ursprungliga gjutjärnstrukturen. Nya önskemål fanns även vad avser luftbefuktning och ventilation som kunde lösas inom befintlig struktur.

Göteborgs Botaniska Trädgård har haft ansvaret för rekonstruktionen av växtmaterialet. Den bärande tanken var att behålla 1800-tals karaktären även vid valet av växtsortiment och presentationsidé, men växtsortimentet är även kompletterat med en del exotiska växter som kom till Europa senare.

Under hela arbetets gång var kontoret i mycket nära samarbete med såväl Riksantikvarieämbetet, Länsantikvarien samt Historiska museet i Göteborg.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
800 m²
År
1980-1985
Uppdragsgivare
Göteborgs fritidsförvaltning
Projektblad