Östra Sjukhuset - huvudentré

Projektet omfattar dels nybyggnad av skärmtak och vindfång, dels ombyggnad av entréhall, information, hisshallar, korridorer och café, dels tillgänglighetsanpassning.

Målet var att skapa en tillgänglig och flödesmässigt bättre entré, skapa ett smartare klimatskydd, öka användbarheten och ge sjukhuset ett vänligt och välkomnande ansikte utåt.

Förutsättningar: Det befintliga husets 70-talsarkitektur, fantastiska konstverk och en vacker ljusgård.

Vi valde att ta upp nya fönster mot väster för att dels få in ljus och mer grönska, dels ge väntande utblick mot bussar, spårvagnar, färdtjänst och taxi. Ett nytt skärmtak och vindfång ritades som är klimatmässigt smartare. Informationen flyttades till en mer strategisk plats och ett nytt tillgängligt toalettpaket skapades. Vi specialritade bl a telefonhytt, receptionsdisk och bankomat. Belysningen gjordes mer ändamålsenlig och energisnål. Materialen skulle tåla kraftigt slitage och vara lättstädade.

I entrén hänger ett vackert konstverk, en gobeläng av Endre Nemes. Rummen gestaltades så att gården och konstverket framhölls. Inspiration hämtades från gobelängen så att väggfärger och konstverk skulle bli en enhet.

 

Kontaktperson
Anna Lund
Bruttoarea
1 930 m²
År
2010
Uppdragsgivare
Västfastigheter
Projektblad