Nya Kompassen

Semrén & Månsson blev inbjudna till ett parallellt uppdrag att ge förslag på hur den centralt belägna gallerian Kompassen i Göteborg kunde byggas till med nya kontorslokaler. I uppgiften ingick att gestalta en ny tillbyggnad av kontorsyta på taket av det befintliga huset samt att se över befintliga fasader och byggnadens kommersiella attraktionskraft i stort.

Viktigt i uppgiften var att tolka och hålla sig inom befintlig detaljplan för att kunna starta en projektering snabbt. Konceptet för den tillbyggda takvåningen är enkelt. Byggrätten fylls till max varpå vi i planen skär ut en varierande fasadlinje. Detta skapar såväl en böljande terrass runt hela huset som en varierande fasadlinje och dynamik i interiören. Terrassen fungerar i sin tur som utrymningsväg vilket medför att vi kan nyttja de befintliga trapphusen utan att behöva ta upp nya. Den höga tillbyggnaden medger användningen av entresolplan vilka kan varieras i storlek efter behov. De nya kontorslokalerna blir således mycket flexibla. Till den befintliga, lite hårda och enkla fasaden väljer vi att öppna upp gattet genom kvarteret och lägga allt fokus här. Det är till gattet folk ska dras, det är där “det“ händer. Marken och fasaderna utformas efter ett gemensamt koncept och mönster och besökarna får känslan av att vara inomhus, känslan av hemma.

Semrén & Månsson vann uppdraget att projektera kontorstillbyggnaden på taket av huset och ett bygglov är nu beviljat. Arbetet med butiksvåningarna i huset avvaktas med då fastighetsägaren utreder ett större förhållningssätt för hela byggnaden som även kan komma att inkludera resten av Fredsgatan ned mot Nordstan.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
2 000 m²
År
2012
Uppdragsgivare
Vasakronan
Projektblad