Nya Hovås

2015 vann Semrén & Månsson det parallella uppdraget för Skanska om det sista kvarteret i Nya Hovås. Här samsas närheten till de övriga kvarteren och blandstaden med ett avskilt läge med mycket goda solförhållanden och fri sikt åt väster men även utsatthet för trafik och vind.

Tre rationella huskroppar skapar kvartersstrukturen samt maximerar exploateringen på platsen. Volymerna ut mot gatan sluts och tillsammans med kullen i norr skapas en omhändertagen gård samtidigt som platsens förutsättningar utnyttjas maximalt. Ljusa, välplanerade och flexibla lägenheter anpassas med enkelhet till olika livsstilar i livets olika faser. En variation av uterum ger en villakänsla med möjlighet till gemenskap och god grannkontakt. Här går även att njuta av lugna stunder på en egen balkong eller uteplats. 

Det privata uterummet kompletteras av de gemensamma med möjlighet till samvaro och aktiviteter på gården. För ett bostadskvarter i tiden är det naturligt att förhålla sig till en hållbar samhällsutveckling ur olika perspektiv; det sociala, det ekonomiska och det ekologiska. Hållbarhetsaspekten blir en naturlig del av vardagen, och du kan leva ett aktivt liv med villakänsla och samtidigt ha det enkla livet som en lägenhet erbjuder.

Kontaktperson
Kajsa Frostne
Bruttoarea
7740 m²
År
2015 - 2019
Uppdragsgivare
Skanska
Projektblad