Najaden

På Öster Mälarstrand ritar Semrén & Månsson på uppdrag av APP Properties
bostadsrätter i kvarteret Najaden – en del i utvecklingen av en ny stadsdel.
Fastigheten ska bebyggas med två bostadshus, sammanbundna med ett garage
i källarplan samt med en grönskande gård i markplan. Läget invid Mälaren
bidrar med vackra utblickar och en trevlig boendemiljö med kajer och
parkstråk.

Huskropparna ansluter till ett parkeringshus i nordost medan gården
utmynnar i en park i sydväst, med grönska som fortsätter in på bostadsgården
och klättrar upp på p-husets slutna vägg. Det lägre huset har en mer sluten
karaktär men ger genomsikt i markplan via en portik. Det högre huset präglas
i sin tur av en symmetrisk fönstersättning och indragna balkonger.

De två huskropparna inrymmer 104 lägenheter i storlekar från 1 till 5 rum och
kök – samtliga med balkong, uteplats eller fransk balkong. I markplan finns
gemensamma funktioner som cykelrum, gym, miljörum, övernattningslägenhet
och rum för mat- och paketleveranser. Det lägre husets hörnläge ut mot
parken och torget förbereds dessutom för en framtida kaféverksamhet.

Med solceller, lågt p-tal och ett flertal mobility managementåtgärder har
projektet en uttalad hållbarhetsprofil. Målet är att byggnaderna ska klara
Miljöbyggnad Silver.

Bruttoarea
8000 m²
År
2019
Uppdragsgivare
APP Properties
Projektblad