Kvarteret Rodga

Kvarteret ligger i centrala Norrköping vid hörnet Drottninggatan/Norra Promenaden. Projektet föregicks av ett parallellt uppdrag om utvecklingen av Norrköpings parker och stationsområdet. I anslutning fick vi uppdraget för utredningen av ett delområde, Kv Rodga.

Detaljplanen innehåller 120-150 lägenheter. Bostadskvarteren gränsar mot Norra Promenaden med bebyggelse i fem till sju våningar. Den individuella fasadkaraktären skapar i sin kombination en modern typ av “engelska radhus”. Detta utförs genom arkitektoniskt uttryck, som variation av takfötter, materialval och färgsättning. Fasaderna skall spegla Norrköpings industiella atmosfär i kontrast med det nya och oväntade. På innergårdarna placeras tre mindre hus i fyra våningar med generösa takterrasser och ett sammanhållet arkitektonisk uttryck.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
22 000 m²
År
2009
Uppdragsgivare
Sverigehuset, Aspelin & Ramm Fastigheter AB
Projektblad