Kv Masten

Bostadsrättsföreningen Masten ligger i det inre av Eriksberg men har ändå bara 200 meter till kajkanten. Byggnadsvolymerna är strama men lekfulla. De två volymerna har kontrasterande färger och oregelbunden fönstersättning. Mot berget är balkongerna fritt placerade med transparenta fronter. De kulörta tonerna är hämtade från omgivningen.

Huset har en välkomnande entré av lobbykaraktär. Här kan man träffa sina grannar, hämta posten och även sitta ner en stund. Atmosfären är rofylld med utblick mot berget och en vattenspegel som reflekterar det ljus som letar sig ned till bottenvåningen. Tvättstugan ligger också i entréplan, vilket både känns tryggt och trevligt. En butisklokal i bottenvåningen förstärker områdets stadskaraktär. Den svarta huskroppen avslutas upptill med en stor gemensam terrass som har utsikt över hamninloppet. Växtbassänger och skärmar delar upp ytan i mindre delar och erbjuder plats för både sällskap och enskildhet. I anslutning till terrassen finns även gemensamhetslokalen med ett välutrustat kök.

Kvarteret Masten innehåller femtiofem lägenheter av varierande storlek. De flesta lägenheter har två balkonger och bostäderna på 10:e våningen har egna takterrasser. Från hallen får man överblick över hela lägenheter och de öppna planlösningarna ger utblickar och genomsikt.

Kontaktperson
Magnus Månsson
Bruttoarea
6 000 m²
År
2008
Uppdragsgivare
HSB
Projektblad