Kv. Kiden

Under 2014 bjöds vi in att delta i ett parallellt uppdrag för Järngrinden i Borås.Ambitionen med vårt förslag var att skapa förutsättningar för ett trivsamt boende som förhåller sig till kringliggande bebyggelse och tar vara på platsens kvaliteter. Den föreslagna bebyggelsen består av fyra punkthus som ansluter till en av riktningarna som finns i den befintliga byggnadsstrukturen. Mellan huskropparna finns en gemensam gård och under gården ett parkeringsgarage.

Förslaget etablerar en ny skala i området. För att minska upplevelsen av stora volymer delas de södra punkthusen upp i två delar. Dessa delar förskjuts i förhållande till varandra och skapar smala gavlar mot närliggande hus och fortsätter med den varierande gaturumsstorlek som finns längs med Bergdalsgatan idag.

De nya husen trappar ned i höjd mot befintliga för att ytterligare ta ner volymernas storlek och möta den befintliga skalan. Även fasaderna har en horisontalitet som tar ner upplevelsen av höjden ytterligare med en sockel i ett mörkare tegel samt liggande fönster.

Luftighet, utsikt och grönska är några av områdets största kvaliteter som förslaget värnar om att bevara genom rummen mellan husen. I en förlängning av de ljusa lägenheterna finns balkonger och terrasser som kompletteras med en gemensam grön gård.

Adress
Brämhult, Borås
Kontaktperson
Elin Wallinder
Bruttoarea
6 600 m²
År
2014
Uppdragsgivare
Järngrinden
Projektblad